2012–2019 var jag anställd som grafisk formgivare på Panduros förpackningsavdelning. Så nedan är några av de 1000-tals förpackningar (från litet till stort) som jag formgivit och layoutat under min tid som anställd där.